POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe

Udostępniając jakiekolwiek informacje o sobie warto wiedzieć, co się z nimi stanie. Firma w Go2work sp. z o.o. w trosce o spokój i poczucie bezpieczeństwa osób rekrutowanych do pracy przygotowała dla Państwa niniejszą politykę prywatności. W ramach tej polityki gwarantujemy, że dane jakie nam udostępniacie oraz przesyłane dokumenty, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.

Jakie informacje gromadzimy?

Proces rekrutacji wymaga od kandydata podania szeregu informacji:

  • danych osobowych,
  • informacji dotyczących wykształcenia,
  • informacji dotyczących doświadczenia zawodowego
  • zainteresowaniami,

które w połączeniu z danymi kontaktowymi stanowią komplet informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Prawa związane z udostępnianymi danymi osobowymi.

Do złożenia aplikacji w naszym serwisie niezbędne jest zaakceptowanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych partnerom Agencji Go2work sp. z o.o. oraz pracodawcom w celu realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadom, że podanie danych jest dobrowolne, i że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawienia lub usunięcia.”

Klauzula ta oznacza, że jako jednostka przyjmująca dane nie możemy wykorzystać ich w innym celu niż proces rekrutacji.

2. Pliki cookies

Administrowanie serwisem WWW wymaga od nas zbierania informacji dotyczących zapytań HTTP, które kierowane są do naszego serwera. Informacje te zbierane są wyłącznie w celu administrowania serwisem. Dlatego też nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkowników strony Go2work. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do podmiotu trzeciego. Gromadzone informacje wykorzystywane są do okazjonalnej analizy. W celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura naszej strony nie zawiera błędów itp.

OFERTY PRACY!

Wybierz interesującą Cię ofertę i poznaj jej szczegóły takie jak: destynacja, czas zatrudnienia czy wynagrodzenie.