LEGALIZACJA

Cechy/Zalety:

  • prowadzona w oparciu i aktualne przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o cudzoziemcach
  • realizowana w oparciu o podpisane zlecenie przez klienta
  • bezpłatna dla naszych klientów korzystających z usługi rekrutacji lub leasingu pracowniczego

Korzyści:

  • pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych i wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce
  • reprezentowanie pracodawcy przed Urzędem Wojewódzkim (pełnomocnictwo) w sprawach formalnych związanych z wyrobieniem zezwoleń na pracę
  • wsparcie klienta na całym etapie prowadzenia sprawy związanej z legalizacją pobytu i pracy
  • kompetentny personel Go2Work (znajomość przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców i wyrabiania dokumentów uprawniających do pracy w Polsce)
  • opłata za realizację usługi legalizacji następuje: po złożeniu wniosku - dotyczy zezwolenia na pracę; po otrzymaniu przez cudzoziemca pieczątki w paszporcie - dotyczy zezwolenia jednolitego (na pobyt czasowy i pracę)

OFERTY PRACY!

Wybierz interesującą Cię ofertę i poznaj jej szczegóły takie jak: destynacja, czas zatrudnienia czy wynagrodzenie.